Hedersvåld mot kvinnor

Hedersvåld och hedersrelaterat förtryck utövas när en kvinna bryter mot familjens och släktens traditioner, regler och uppfattningar kring hur en kvinna ska bete sig. Det kan handla om allt från val av kläder, människorna man umgås med till sexuell läggning och sex innan äktenskap. Våldet som dessa kvinnor utsätts för ses som ett straff på grund av dessa beteenden och kan bestå av till exempel hot, misshandel och trakasserier. Ibland behöver inte kvinnan ens ha agerat på det sätt som anses felaktigt, det kan räcka med att hon vill göra det eller att det går rykten om att hon gör det.

Som en del av förtrycket blir kvinnor ofta hårt kontrollerade. Det har exempelvis ryktats om att kvinnor hindrats från att skriva högskoleprovet 2017 för att på så vis hindras från att kunna utbilda sig vidare. Det kan även handla om att kvinnan inte får umgås med vänner, utöva sport eller surfa på internet. Det är dock inte uteslutande kvinnor som utsätts, även om de utgör den större majoriteten. Även män, pojkar och hbtq-personer utsätts. Det finns ett samband mellan hedersvåld och religion, men dock inte med en enda specifik religion. Det förekommer alltså inom många olika religioner och kulturer.

Hedersvåld mot kvinnor

Gränsen mellan den som är offer och den som är förövare kan ofta bli otydliga. Den som medverkar till förtryck och våld kan själv vara utsatt. Det kan exempelvis vara mödrar som upplever ett kollektivt tryck från familjen. Det handlar ofta om just familjens heder – den ska komma före individens egen vilja. Det saknas tyvärr mycket forskning på detta område, vilket är något som måste förändras.

Kvinnlig omskärelse, könsstympning.

Något som faller under hedersrelaterat våld är könsstympning. Det finns olika former av kvinnlig omskärelse. Det vanligaste ingreppet är att klitoris och de yttre blygdläpparna skärs bort. Ibland skärs även de yttre blygdläpparna bort och underlivet sys ihop, med endast ett litet hål som lämnas för att släppa ut menstruationsblod och urin. Det uppskattas finnas runt 130 miljoner kvinnor världen över som har blivit utsatta för könsstympning. Ingreppet förekommer inom både kristendom och islam, trots att praktiken inte är religiöst betingad.

Flickor utsätts för könsstympning

Könsstympning är i många kulturer en del av en struktur som avser att begränsa kvinnor i deras sexualitet. Utöver det så kan könsstympningen innebära svåra medicinska följder så som infektioner, psykisk chock och komplikationer vid förlossning. I och med den ökade globaliseringen och att människor migrerar till Sverige har frågan blivit aktuell även här.

Kvinnlig omskärelse är olagligt i Sverige. Trots det finns det mycket som tyder på att det sker ändå. En rapport från Socialstyrelsen visar att närmare 38000 kvinnor i Sverige är könsstympade. Utav dessa är ca 7000 under 18 år gamla. Den absoluta majoriteten av svenskar är starkt emot könsstympning och vill jobba för att motarbeta det. Det märks även av i kommunerna. Exempelvis Solna tar krafttag mot hedersvåldet genom att låta anställda vara uppmärksamma på de signaler som indikerar att unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck hemma. Med gemensam kraft hoppas man att kunna minska eller helt eliminera problemet i framtiden.

Add a Comment