Aborträtt i Sverige och världen

 

Många räknar aborträtten som en hörnsten när det gäller jämställdhetsarbete. Det görs cirka 50 miljoner aborter varje år världen över och 20 miljoner av dessa räknas som illegala aborter. Illegala aborter utgör en storhälsorisk för kvinnor – uppskattningsvis dör cirka 68 000 kvinnor varje år på grund av dessa.

I medicinska termer räknas abort som avbruten abort oavsett hur det har gått till, alltså även missfall utan någon förklaring utifrån. I dagligt tal har det dock kommit att innebära när man medicinskt avbryter en graviditet avsiktligt. Redan 400 år före vår tideräkning förbjöd Hippokrates läkare att förskriva fosterfördrivande medel. Men att abort alltid funnits i de flesta samhällen är de flesta forskare överens om.

"Concept shot. Gavel, stethoscope and scale of justice next to Abortion Law book."

I Sverige tog debatten fart ordentligt på 1930 talet och namnet Ivar Olofsson blev känt. Han drev en illegal abortklinik och hade utfört aborter på hundratals kvinnor. En av hans patienter blev inlagd på sjukhus för lunginflammation och då uppdagades hans klinik. Han dömdes till över 3 års fängelse och omkring 150 kvinnor som gjort abort hos honom dömdes till en månads villkorlig dom. År 1938 tilläts abort under begränsade omständigheter i Sverige.

Abort i Kina, Irland och Afrika

I Kina föds 20 miljoner barn varje år och det görs 13 miljoner aborter. Kinas ettbarnspolitik för att minska farten på befolkningsökningen har bland annat lett till att det föds markant fler pojkar än flickor, eftersom många ser söner som en bättre möjlighet till försörjningshjälp.

I Irland är abort förbjuden förutom om graviditeten utgör fara för kvinnans liv (hit räknas också självmord). Irländska kvinnor kan dock få rådgivning om att göra abort utomlands, men de måste då få den informationen öga mot öga från Irish Family Planning Organization. Tillåtelse till abort ges inte på grund av våldtäkt, incest eller fosterskador.

I 14 av Afrikas länder är abort förbjudet utan några undantag. I 3 av länderna är det helt lagligt och i resterande 38 länder är det tillåtet i vissa fall. Det uppskattas att endast 3 procent av alla aborter i Afrika är säkra med utbildad personal och steriliserade instrument.

I 26 procent av världens länder är abort totalt förbjudet och det är ibland svårt att uppskatta statistiken eftersom många håller aborter hemliga.

Add a Comment