Vilka problem kan kvinnor möta idag?

Kvinnor har genom historiens gång ofta på något sätt varit diskriminerade eller förtryckta. Mannen är av naturen fysiskt starkare och har använt det som en förevändning att kunna förtrycka kvinnor och se sig som den naturlige härskaren.

Många av oss väljer gärna att se förtryck mot kvinnor som något som hör till historien och som idag enbart förekommer i andra länder, men frågorna om kvinnors rättigheter och position i samhället är aktuell även för oss idag. Kvinnor möter flertalet problem de flesta män aldrig behöver bekymra sig över.

Svårigheter i yrkeslivet

Kvinnor får i regel under både utbildning och jobb alltid anstränga sig hårdare och lägga ner mer jobb för att nå till samma ställning och få samma erkännande som männen runt omkring dem. Många kvinnor hävdar att de alltid har upplevt att det krävs en dubbelt så stor ansträngning för att deras arbete ska ses som likvärdigt med något en man har gjort.

Kvinnor har dessutom i genomsnitt mindre lön än män, även i de fall där kvinnor och män utför samma arbete. Det innebär att kvinnor har mindre pengar att röra sig med och mindre möjligheter att förverkliga sina drömmar. Det försämrar möjligheterna att få ta lån (till exempel om man ska starta ett eget företag och vill ta ett företagslån hos qred.com/se/ och gör att kvinnor har lägre pensioner än männen.

Annat ekonomiskt bekymmer


Kvinnor är i regel hemma mer för att ta ut föräldraledighet eller VAB. Dessutom är det vanligare att kvinnor jobbar deltid för att kunna ta hand om sina barn på ett ordentligt sätt. Det här fördjupar ytterligare de ekonomiska klyftorna könen emellan och leder bland annat till färre pengar att självständigt röra sig med och att kvinnor har sämre pensioner än män och inte kan leva lika bra på ålderns höst,

Risken för sextrakasserier

Nästan alla kvinnor har i någon situation utsatts för något sorts trakasserier. I de flesta fall rör det sig om något av ett lindrigare slag, men det är ändå en obehaglig och jobbig situation att hamna i och något som de flesta män aldrig har råkat ut för.

Även om de flesta kvinnor mest har fått höra olämpliga kommentarer eller blivit ofredade, är det också alldeles för vanligt att kvinnor våldtas. Många våldtäkter sker i relationer och då orkar den våldtagna ofta inte agera efter situationen, eller så passerar våldtäkten obemärkt förbi för att den våldtagna har lärt sig att en relation fungerar så. Andra våldtäkter sker till exempel när män utnyttjar kvinnors berusade tillstånd efter en fest. Dessutom sker ibland rena överfallsvåldtäkter. Alla dessa är djupt traumatiska händelser som kan stanna kvar ett helt liv.

Mäns våld mot kvinnor räknas av de flesta också som ett samhällsproblem. I Sverige dör flertalet kvinnor varje år av att ha blivit misshandlade till döds eller mördade av sin partner.

Add a Comment