Löneklyftan mellan kvinnor och män

Att det finns en stor klyfta mellan män och kvinnor när det gäller deras löner har det talats om länge. Ett klassiskt exempel är att man brukar säga att en kvinna tjänar 0,75 kronor på varje hel krona som en man tjänar. Enligt LO beror detta delvis på att många kvinnor ofrivilligt arbetar deltid. De menar att om man tittar på ”faktisk månadslön”, och tar både arbetstid och lön med i beräkningarna, så tjänar kvinnor i snitt 75 procent av vad männen gör. Andra statistiska exempel är att en man i snitt under en livstid tjänar 3,6 miljoner kronor mer än en kvinna, och att en kvinna under sitt liv ägnar sex år mer än mannen på obetalt arbete i hemmet.

Det kanske mest oroväckande är att ganska lite tyder på att klyftan håller på att minska. I Västernorrland ser man snarare den motsatta trenden: där visade statistik år 2015 att löneklyftan mellan män och kvinnor hade ökat. Man jämförde med statistik från år 2009, då kvinnor i snitt hade en årslön som var 60 000 kronor lägre än männen. År 2015 hade den skillnaden ökat till 65 000 kronor, vilket Länsstyrelsen rapporterade.equality-1245578_960_720

På andra håll i landet kan man märka av förbättringar i vissa aspekter av den ojämlikhet som råder mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden, till exempel när det gäller könssegregeringen mellan olika yrken. Inom tekniksektorn märker man till exempel att allt fler kvinnor anställs, och att många i branschen satsar på att locka kvinnor till att bli ingenjörer. På KTH är också hälften av skolans utbildningar till civilingenjör helt könsbalanserade. Men trots att det alltså har skett framsteg inom tekniksektorn, kvarstår löneskillnaderna mellan män och kvinnor även där. Sveriges Ingenjörer har sammanställt statistik som visar att nyutexaminerade kvinnliga civilingenjörer år 2013 fick 750 kronor mindre i ingångsön än sina manliga studiekamrater och kollegor, och år 2014 hade den löneklyftan ökat till 800 kronors skillnad. Om du är en kvinnlig ingenjör som vill ha lika hög ingångslön som dina manliga motsvarigheter, ska du ta hjälp av ett bemanningsföretag som kan visa upp dina bästa sidor. Du hittar ett modernt bemanningsföretag i Stockholm på Nextu.se.

Add a Comment