Kvinnors rättigheter i världen

Att en kvinna ska ha lika rättigheter som en man är för människor i Sverige en självklarhet. Men i själva verket ser inte världen ut så, utan det finns flera länder där kvinnor fortfarande är förtryckta och inte har friheten att bestämma själva över sina liv. Denna artikel kommer därför gå igenom hur kvinnors rättigheter ser ut i världen, samt vad begreppet innebär.

Kvinnor som entreprenörer

Kvinnliga rättigheter innebär en mängd olika saker. En av dessa saker är att kvinnor har rätten att starta egna bolag och bestämma över dessa. I Sverige är det naturligtvis lagligt för kvinnor att starta företag och ta lån på www.capcito.com och gå in i avtal med olika aktörer. På så sätt kan en kvinna driva ett företag på samma sätt som en man. Dessutom har kvinnor samma rättigheter som män när det kommer till räntor och liknande.

I andra länder har kvinnor begränsade rättigheter att starta egna företag och driva dessa. Det kan dock vara så att kvinnor får starta företag, men aktörer som långivare diskriminerar kvinnor genom dåliga avtal och räntor exempelvis.

Kvinnor och rätten att gifta sig

Förutom att inte kunna starta eget företag så finns det en del länder som reglerar vem kvinnor får gifta sig med. Det är inte ovanligt att länder i Mellanöstern och Afrika tvingar kvinnor att gå in i äktenskap i ung ålder. Detta begränsar kvinnors liv väldigt mycket då de inte får bestämma vilken väg i livet som de vill gå. Oftast så innebär också tvångsäktenskap att kvinnorna blir gravida i väldigt tidig ålder. Detta gör att kvinnors arbetsliv och möjlighet att studera på universitet begränsas kraftigt, vilket i sin tur gör att det blir svårt att bryta det negativa mönstret.

Add a Comment