FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Mänskliga rättigheter handlar inte bara om att beivra kvinnors rättigheter utan det gäller naturligtvis alla människor här i världen. För att säkerställa detta finns FN:s mänskliga rättigheter. Detta är en samling regler och förordningar som skall skydda alla människors grundläggande fri- och rättigheter. Dessa reglerar relationen mellan staten och den enskilda individen och vilka rättigheter och skyldigheter de har gentemot varandra. FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna antogs 1948 som ett resultat av andra världskriget och andra orosperioder som rådde i världen. Förklaringen anses vara universell, vilket innebär att den skall gälla över hela världen. Detta oavsett vilket kön, samhällsklass, etnicitet, nationalitet, religion, sexuell läggning eller politisk uppfattning en person har eller tillhör.

Förklaringen består av en ingress och en sammansättning av 30 olika artiklar som alla behandlar olika typer av rättigheter som vi människor har. Förklaringen säger bland annat att alla människor föds fria och att slaveri eller tortyr är förbjudet. Alla människor är också lika mycket värda och skall behandlas lika inför lagen och av samhället. Dessutom förklaras hur åsiktsfrihet skall gälla, det vill säga individen har rätt att tycka och tänka vad denna vill när det gäller andlighet och politik och dessutom ha yttrandefrihet att uttrycka sina åsikter om denna så önskar. En grupp av artiklarna berör människors levnadsstandard och innebär att vi alla har rätt att kunna upprätthålla en levnadsstandard som möjliggör att man kan hålla sig frisk och hälsosam.

Om du någonsin tvivlar på att dina rättigheter upprätthålls eller om du upplever diskriminering eller orättvisor kan en advokat hjälpa dig att komma tillrätta med problemen och se till att dina lagstadgade rättigheter inte kränks. Kontakta en internationell och topprankad advokatbyrå för att få den bästa tänkbara juridiska hjälp du kan få. Med hjälp av en professionell försvarare på sin sida blir det betydligt enklare att bemöta orättfärdig behandling.

Det är allas vår plikt att se till att FN:s mänskliga rättigheter efterföljs i alla typer av situationer och på olika platser runt om i världen. Kom ihåg att det ofta är de som är i sårbara situationer som behöver få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, och att de inte alltid har möjlighet att själva kunna genomdriva efterlevnaden av dessa rättigheter. Därför gäller det att vi alla hjälps åt och stöttar varandra. Alla människor har som sagt rätt att kunna leva sina liv med samma skydd och rättigheter som alla andra.

Add a Comment