Kvinnors rätt till tryggt boende

Alla kvinnor har rätt till att ha ett eget boende, men många faktorer påverkar denna rättighet negativt. Bostadsbristen gör det svårt för kvinnor att lämna dåliga relationer, och att vissa partier arbetar för att införa marknadshyror gör inte saken bättre. Att bo i en fungerande bostad med god standard är också en mänsklig rättighet som inte borde förnekas kvinnor på grund av sociala klyftor och andra samhällsproblem.

Med hjälp av trygg fastighetsförvaltning kan kvinnor få möjlighet att bo i en väl underhållen bostad utan problem med mögel och vattenskador. Nabo fastighetsförvaltning erbjuder hjälp med juridik, ekonomi och teknisk förvaltning av fastigheter. Med en personlig förvaltare som enkelt går att nå kan de boende få hjälp med alla frågor samt uppdateringar om husets skick.

Bostadsbristen extra svår för kvinnor

Idag lider tre av fyra kommuner brist på bostäder, vilket drabbar våldsutsatta kvinnor extra hårt. De tvingas bo kvar med kontrollerande män och kan inte lämna sina farliga relationer då de inte har möjlighet att flytta till en annan bostad. Kvinnor som har hamnat i skyddade boenden får stanna kvar då de inte hittar något boende, och andra kvinnor i behov av skydd nekas därmed plats. Då rätten till en bostad är en av de mänskliga rättigheterna bör även kvinnor och barn omfattas, skriver Nooshi Dadgostar (V) i Aftonbladet. Landets kommuner borde också samarbeta så att de kan erbjuda bostäder till kvinnor utsatta för våld. Detta kan göras med hjälp av en gemensam bostadspool. Ekonomin är ett hinder för kvinnor som vill lämna våldsamma män, särskilt för de kvinnor som har barn. Marknadshyror skulle kunna höja hyrorna med upp till 50 %, vilket ytterligare skulle öka kvinnors utsatthet.

Marknadshyror ett hot mot hyresgäster

I Januariavtalet mellan regeringen Centerpartiet och Liberalerna ingick punkt 44 som handlade om införandet av fri hyressättning i nyproducerade lägenheter. Denna punkt hade införts på initiativ av Centerpartiet. Vänsterpartiet gjorde tidigt klart för regeringen att om regeringen gick vidare med punkt 44 så skulle Vänsterpartiet inte längre ha förtroende för statsministern. Men regeringen tog inte hänsyn till sitt regeringsunderlag Vänsterpartiet som därför gick vidare med misstroendeomröstning. Detta resulterade i att Centerpartiet drog tillbaka sitt krav.

Enligt en undersökning från Hem & Hyra hyser Sveriges hyresgäster en stor oro för marknadshyror, och kvinnor är i högre grad oroliga än män. Hem & Hyra frågade landets kommunala bostadsbolag vad fri hyressättning skulle ge för resultat vad gäller byggandet av nya hyresrätter. Totalt sett svarade 72 procent att de inte skulle bygga mer om marknadshyror infördes.

Bostadslösa kvinnor

Allt fler kvinnor lever i hemlöshet i Stockholm, vilket oroar Stockholms Stadsmission. Marika Markovits, som är direktor för Stadsmissionen, menar att hemlösa kvinnor är särskilt utsatta. Under 2018 var 33 procent av alla hemlösa i Stockholm kvinnor.

Add a Comment