Rätt till bröstoperationer

Kvinnor och transpersoner har i hög grad diskriminerats i samhället, även vad gäller rätten till bröstoperationer och könsbekräftande vård. Kvinnor som har haft cancer erbjuds operationer för att återställa sina bröst, men alla vill inte genomgå rekonstruktion i linje med förtryckande normer i samhället. Även transkvinnor har motarbetats i sina rättigheter vad gäller bröstoperationer som ingår i könsbekräftande vård.

Hos Motiva finns droppformade implantat som har en cellvänlig yta vilken minskar risken för att implantatet kontraheras. Med ett effektivt fixeringssystem hålls kapseln på plats. Motivas droppformade implantat kan matchas perfekt med din individuella basvävnad och anatomi, där du kan välja mellan många olika modeller och projektionsalternativ.

Diskriminering kring bröstoperationer

Svenska kvinnor, både ciskvinnor och transkvinnor, upplever ofta en stark diskriminering på många olika områden i samhället. De får anstränga sig hårdare för att uppnå erkännande och få samma rättigheter som män, samtidigt som mycket av vården och forskningen utgår från männen och deras behov. Detta gäller även bröstrekonstruktion, där kvinnor fått höra av läkare att de behöver förstora brösten efter att de genomgått cancer för att se mer kvinnliga ut och mer attraktiva för män. Transkvinnor har också nekats bröstoperationer och anmält detta till Diskrimineringsombudsmannen.

Kvinnors rätt i samhället

Add a Comment