Okategoriserade

Hedersvåld mot kvinnor

Hedersvåld och hedersrelaterat förtryck utövas när en kvinna bryter mot familjens och släktens traditioner, regler och uppfattningar kring hur en kvinna ska bete sig. Det kan handla om allt …
mts_point_pro