Så uppkom den internationella kvinnodagen


Varje år den 8 mars infaller den internationella kvinnodagen som har utlysts i hopp om att kvinnans ställning i samhället ska förbättras. Denna dag instiftades redan 1910 och har således några år på nacken men blev dock inte offentlig förrän på 70-talet. Dagen blev ett faktum på grund av den tyska kommunisten och feministen Clara Zetkin som tillsammans med organisationen Andra internationalen tyckte det var dags för männen att släppa fram kvinnorna lite mer i samhället och värna om deras ställning och se dem som jämlikar.

Så firas internationella kvinnodagen på flera håll


Dock fick hon inte igenom sitt förslag förrän långt senare – närmare bestämt 1975 när FN beslutade sig om att genomföra det. Det tog dock ytterligare 3 år fram till 1978 innan dagen fick sin allmänna plats i almanackan och den internationella kvinnodagen blev känd över hela världen. Kvinnodagen är förvisso till för att hedra och lyfta fram alla jordens kvinnor och det är upp till var och en hur man vill fira den. Några tar del i en demonstration, andra ger sig ut på stan och köper en Victoria Secret parfym för att unna sig något riktigt kvinnligt, och andra tänker inte ens på vilken dag det rör sig om. I många fall har den faktiskt blivit en kommersiell dag där män över hela världen skänker gåvor till sin älskade, sin mor eller sin syster ungefär som på Mors dag eller Valentin-dagen. Men den internationella kvinnodagen har ett politiskt syfte som dock ej bör förbises. Det finns flera länder där kvinnodagen faktiskt är en helgdag men i många av länderna är tyvärr detta bara en täckmantel eftersom kvinnans ställning här inte är direkt gynnande i övrigt.

Ursprunget och datumet 8 mars


Ursprunget till kvinnodagen trädde fram ur en socialistisk anda i början på 1900-talet när kvinnorna ännu inte hade rösträtt. Även om dagen inte blev en officiell sådan förrän på 70-talet firades den dock på många håll i världen – bland annat Europa och Ryssland. Dagen blev också känd inte bara på grund av kvinnorörelserna, men också för att man förespråkade fred i samband med första världskrigets begynnelse. Det var också så datumet för den internationella kvinnodagen kom att fastställas senare – eftersom de protestmöten som skedde för att försöka förhindra första världskrigets utbrott, inträffade 8 mars 1914. Men datumet hade också en annan innebörd – när första världskriget gick mot sitt slut och kvinnorna än en gång protesterade och strejkade för fred, tillsattes en provisorisk regering i Ryssland som kom att ge kvinnor rösträtt. Denna dag inträffade dock den 23 februari men enligt den julianska kalendern är det samma dag som 8 mars, varpå just 8 mars kom att bli ett självklart datum för firandet av kvinnans rätt i samhället.

Add a Comment