Är föräldraledigheten jämställd?

Frågan huruvida föräldraledigheten är jämställd har egentligen ett ganska enkelt svar: nej, det är den inte. I nuläget är det tydligt att kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män gör. Frågan som borde ställas är kanske istället ”Ska föräldraledigheten vara jämställd?”. För om man ser till debatten kring frågan verkar detta inte helt självklart.

Saken ställdes på sin spets år 2015, när Socialdemokraterna lobbade för en lagstadgad jämställd föräldrapenning, det vill säga att mammorna endast skulle kunna ta ut hälften av ledigheten, och att papporna skulle ”bli tvungna” att ta ut den andra hälften. Detta väckte starka reaktioner, där de flesta verkade anse att det inte var en bra idé att lagstifta om pappaledigheten – bara 18 procent svarare i en Sifo-undersökning att de ansåg att det skulle vara obligatoriskt att dela föräldraledigheten lika mellan föräldrarna. Majoriteten, 43 procent, ansåg att lagstiftningen var bra som den är idag, med två pappamånader.

Sedan den undersökningen har det dock skett vissa förändringar. För barn födda den 1 januari 2016 eller senare gäller att 90 dagar vardera av föräldraledigheten är ”öronmärkta” för respektive förälder (det vill säga en extra pappamånad). Detta kommer sannolikt att skynda på den trend som man redan kan se, nämligen att pappor långsamt tar ut mer och mer av föräldraledigheten. År 2016 delades 27 procent av alla föräldrapenningdagar ut till pappor, vilket innebär en ökning med 6 procentenheter de senaste 10 åren.

Oavsett hur lagstiftningen kommer att se ut i framtiden, är det dock lika viktigt att veta i god tid om man är gravid, så att man kan planera och optimera hur man ska ta ut föräldrapenningen. På Apotekhjartat.se kan man köpa ett graviditetstest som gör att man snabbt kan få ett svar, och börja förbereda allt för barnets ankomst.

Add a Comment